Regulamin Sklepu

1.

 1. Klient – osoba korzystająca z usług dostępnych na stronie www.trenerpabian.pl
 2. Sprzedawca – właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie jest: JEDZ I TRENUJ KAROL PABIAN, NIP: 5170387928, REGON: 369664949, Krasne, 784F, 36-007 Krasne
 3. Regulamin – regulamin sklepu www.trenerpabian.pl

2.

 1. Regulamin w niniejszej formie wszedł w życie z dniem 11 maja 2021 roku.

Sprawy nieporuszone w Regulaminie reguluje Kodeks Cywilny, a w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów.

3.

 1. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami brutto.
 2. Możliwość złożenia danego zamówienia daje gwarancję, że zamówiona usługa jest dostępna u Sprzedawcy, a zamówienie może zostać zrealizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. W cenę usługi wchodź rodzaj wykonywanej terapii/treningu zależnej od wybranego pakietu treningowego.
 4. Treningi odbywają się w Lokalu na 2 piętrze budynku „Strefa Sportu” ul. Powstańców styczniowych 27, Rzeszów.

4.

Zwroty i Reklamacje

 1. Klient może wystąpić o zwrot pieniędzy za treningi, które się nie odbyły jeśli poda stosowny powód taki jak np. brak możliwości kontynuacji treningów, brak satysfakcji z pracy, inny powód osobisty. Klient musi wyrazić taką chęć przynajmniej 24 godziny przed treningiem. Jeśli klient nie odwoła treningu na 24 godziny przed trening zalicza się do odbytych. Jeśli trener nie odwoła treningu 24 godziny przed klientowi przysługuje dodatkowy trening w ramach rekompensaty.

2. Reklamację należy zgłosić  drogą elektroniczną  przy wykorzystaniu elektronicznego formularza, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.  Terminu rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni robocze.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
w związku z niezgodnością usługi.

4. WARUNKI WSPÓŁPRACY TRENER – PODOPIECZNY

 • Podopieczny jest zobligowany do poinformowania trenera o wszystkich swoich przebytych urazach, traumach, kontuzjach, dolegliwościach bólowych aktualnych i przeszłych oraz o wszystkich możliwych czynnikach, które mogą mieć wpływ na postępy treningowe.
 • Podopieczny jest informowany o rozpoczęciu i zakończeniu się danego cyklu treningowego oraz o jego celach, które są wspólnie ustalane (na początku) i modyfikowane w trakcie. Podopieczny ma wgląd do aktualnego stanu jego postępu.
 • Ustalenie terminów jednostek treningowych odbywa się na minimum 2 dni przed.
 • Należność za trening / pakiet treningów jest regulowana przed rozpoczęciem się danego cyklu treningowego. W pakiecie treningowym możliwe jest podzielenie opłaty w 2 ratach (dzielonych po połowie).
 • Podopieczny może zrezygnować ze współpracy po  wykorzystaniu pakietu treningowego.
 • Podopieczny jest informowany o cenie treningu na podstawie cennika aktualnie dostępny i przedstawiony na spotkaniu konsultacyjnym.
 • Jednostka treningowa prowadzona jest w wymiarze czasowym – 60 minut
 • Podopieczny jak i trener są zobligowani do przestrzegania ustalonej godziny treningu. Możliwe jest odwołanie lub przełożenie treningu 24h przed jego odbyciem się, w innym przypadku następuje zwrot kosztów ze strony trenera lub pokrycie kosztów treningu od strony podopiecznego.
 • Podopieczny jest zobligowany do wykonywania wszystkich poleceń trenera, które uważa za słuszne w celu osiągnięcia celu.
 • Podopieczny jest zobligowany (w razie konieczności) do wykonywania zaleconych zadań domowych (ćwiczeń wzmacniających, oddechowych, rozluźniających)  trwający maksymalnie 15 minut.

5.

 1. Podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, pełnego adresu oraz adresu e-mail jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych.
 2. Wysyłając formularz zamówienia, Klient zgadza się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej danego zamówienia, tj. wyłącznie następujących wiadomości:
  1. informacji z danymi potrzebnymi do wykonania przelewu w przypadku płatności przelewem
  2. informacji o wysyłce kursu
 3. O formie płatności decyduje Klient – jest to przedpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu www.Przelewy24.pl